TGF Adresser
Ändra adresser
Jägaradresser
Skriv in dig!

Skriv in dig i adresslistan

Lite på allmänn begäran har vi här upprättat ett adressregister över folk som gjort sin värnplikt på K4. Än så länge är det bara en lista men om den växer till sig ordentligt kommer det att byggas sökfunktioner och annat.

När du skriver in dig i listan får du ett jägarlösen som du kan använda när du gör inlägg i gästboken. Ditt lösenord kommer att skickas till dig med e-mail, därför måste du ange en e-mail adress! På sikt kommer det lite annat smått och gott för dig som har ett jägarlösen...

Har du gjort din värnplikt på K4?
Ja
Nej

Grad och Efternamnamn: (ex Dragon Svensson, Furir Larsson)

Förnamn:

Pluton: (ex Batstab, 40:e, 31:a)

Utbildningsår: (ex 96-97)

E-mail adress:

Vill du att e-mail adressen skall skrivas ut i adresslistan?:
Ja, skriv in min e-mail adress
Nej, skicka bara mitt jägarlösen

-